ไร่ฝ้าย

การเป็นเจ้าของไร่ฝ้ายในความฝันหมายถึงการมีเงินและปัญหา (ดู Carder | Cotton)