หลักสำคัญ

(เสาหลัก) หลักสำคัญในความฝันหมายถึงภรรยาของตนหรืออาจหมายถึงเงิน (ดูหินดำด้วย | Ka’aba)