คอนแวนต์

(อาราม) ในความฝันเห็นคอนแวนต์ก็เหมือนเห็นโบสถ์ บางทีอาจหมายถึงการปัดเป่าความกังวลหรือความทุกข์และหายจากความทุกข์ยาก หากคนป่วยเห็นคอนแวนต์ในความฝันนั่นหมายถึงความตายที่ใกล้เข้ามา