ปรบมือ

ในความฝันการปรบมือแสดงถึงประเพณีนอกรีต หากได้ยินเสียงตบมือหรือปรบมือในความฝันอาจบ่งบอกถึงความเจ็บป่วยหรืออาจเป็นตัวแทนของบ้านว่างหรือเมืองผี