ปั่น

(Butterskin) ขนมปั่นหนังเนยหรือภาชนะที่คนทำเนยในความฝันหมายถึงนักวิชาการหรือผู้ที่สละชีวิตที่ให้ความรู้แก่ผู้คน แต่ไม่ลงมือทำ