อาเบล

การได้เห็นอาเบลบุตรชายคนที่สองของอาดัมในความฝันหมายถึงความทุกข์ทรมานจากความอิจฉาริษยาความเสียใจการหลอกลวงหรืออาจถูกศัตรูฆ่า นอกจากนี้ยังหมายความว่าคนที่ไม่ยุติธรรมจะอิจฉาเขา การได้เห็นอาเบลในความฝันยังหมายถึงความเคารพนับถือการอุทิศตนต่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพความอ่อนแอต่อผู้หญิงหรือการถวายเครื่องบูชาเพื่อทำให้พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพอใจและเข้าสู่สวรรค์บนสวรรค์เพื่อเป็นรางวัล ผู้ที่เห็นอาเบลในความฝันควรระวังพี่น้องและเพื่อนสนิทของเขาและเขาควรกลัวไปตลอดชีวิต