ผิวสีน้ำตาล

(สีน้ำตาล) ผิวสีน้ำตาลในความฝันหมายถึงบรรพบุรุษที่หลากหลาย (ดูสีด้วย)