ที่ใส่ถ่าน

(เตาถ่าน | เตาถ่าน | เตาย่าง | เตาไฟ) ในความฝันเตาอั้งโล่หรือที่ใส่ถ่านเป็นตัวแทนของภรรยาแม่บ้านหรือลูกที่มีมารยาทดี ผู้ที่เข้ามาตีสนิทจะได้รับเกียรติและได้รับการปฏิบัติอย่างดี