กระชอน

(ตะแกรง | Sifter) กลอนในความฝันบ่งบอกถึงการนำทางวิญญาณการกลับใจจากบาปผู้พิพากษาที่ตรวจสอบแต่ละกรณีอย่างถี่ถ้วนเผยแพร่ความจริงและแยกแยะระหว่างความจริงกับความเท็จ กลอนในความฝันยังหมายถึงชายและหญิงที่ไม่มีความชั่วร้ายอยู่ในตัว นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงการทำร้ายการแยกระหว่างคนรักหรือการหวีผมหรือคนรวยที่คนรับใช้ของเขาบริหารความมั่งคั่ง (ดูตะแกรงด้วย)