ดอกบัว

(ลิลลี่ | ผักตบชวา | Nenuphar | Nubile | Nymph) ในความฝันดอกบัวหมายถึงชีวิตการซ่อนตัวการปกปิดการเดินทางทางทะเล หากนักเดินทางทางทะเลเห็นดอกบัวในความฝันหมายความว่าเรือของเขาอาจจมน้ำ ดอกบัวในความฝันยังเป็นตัวแทนของเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายจากการที่คน ๆ หนึ่งใช้จ่ายเพื่อการกุศลเพื่อทำให้พระเจ้าของเขาพอใจ ดอกบัวในความฝันยังหมายถึงความเสียใจความเศร้าความเจ็บป่วยผู้ชายที่มีใบหน้าแตกต่างกันคนที่มีการกระทำที่แปดเปื้อนหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมีช่อดอกลิลลี่ในความฝันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความเจ็บป่วยความเศร้าโศกหรือความอดทน