ล้างคนตาย

(สัปเหร่อ) หากใครเห็นผู้ตายล้างตัวก่อนฝังศพในความฝันนั่นหมายถึงการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่อยู่ในอุปการะและเพิ่มความมั่งคั่งให้กับเขา การล้างผู้เสียชีวิตในความฝันหมายความว่าใครบางคนจะกลับใจด้วยมือของสัปเหร่อ หากผู้ตายขอให้ใครซักคนซักเสื้อผ้าของเขาในความฝันนั่นหมายความว่าเขาต้องการให้ใครซักคนละหมาดเพื่อเขาหรือขอร้องในนามของเขาต่อหน้าพระเจ้าของเขาหรือชดใช้การกุศลเพื่อผลประโยชน์ของวิญญาณของเขาหรือเพื่อชำระหนี้ของเขา หรือเพื่อตอบสนองความประสงค์ของเขาหรือเพื่อขอความยุติธรรมสำหรับการตายของเขา หากใครซักเสื้อผ้าของผู้ตายในความฝันนั่นหมายถึงการไถ่บาปของบุคคลนั้น การล้างผู้ตายด้วยน้ำเดือดในความฝันหมายความว่าคนหลังต้องทนทุกข์ทรมานในไฟนรก (ดูคนขุดหลุมฝังศพด้วย | น้ำร้อน | อาบน้ำพิธีกรรม | สัปเหร่อ)