ที่หลงทาง

(หลงทาง | ผิดพลาด | หลงทาง) การเดินบนทางหลวงที่ตรงและยังหลงทางในความฝันหมายถึงการเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางแห่งความจริง หากถนนในความฝันบิดเบี้ยวหรือโค้งนั่นหมายถึงการยั่วยวนการบุกรุกการชี้นำที่ผิดหรือการหลงไปจากเส้นทางของพระเจ้าหรืออาจหมายถึงการแสวงหาทางออกจากความผิดพลาด หากมีใครหลงทางในความฝันนั่นหมายความว่าเขาจะกลายเป็นคนไม่ใส่ใจและถ้าเขาพบทางของเขาหลังจากนั้นก็หมายความว่าเขาจะได้รับคำแนะนำจากใครบางคนและยอมรับมัน