ร่าเริง

(ความร่าเริง | Lightheadedness) ในความฝัน blithe หมายถึงความสะดวกสบายจิตวิญญาณที่ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่กตัญญู นอกจากนี้ยังใช้กับการเห็นผู้ตายอยู่ในสภาพร่าเริง คนที่อยู่ในความฝันคือคนที่รู้สึกขอบคุณสำหรับพรที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เขาในการมีครอบครัวความรักความเสน่หาและความสามารถในการทำความดี หากใครคาดหวังว่าคำสัญญาจะสำเร็จความสุขในความฝันก็บ่งบอกถึงความพึงพอใจในความปรารถนาของเขา