เสื้อคลุม

(เสื้อคลุมเปอร์เซีย | เสื้อคลุมโรมันดู Cap)