อาศิรพจน์

(Benediction | Grace | Light) ในความฝันพรเป็นตัวแทนของชีวิตการได้ยินการมองเห็นสุขภาพที่ดีความมั่งคั่งคุณสมบัติที่ดีความพึงพอใจความกตัญญูความศรัทธาการชี้แนะการยอมจำนนต่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพการเชื่อฟังบิดามารดาการมีบุตรที่เชื่อฟัง มีสามีหรือภรรยาบุตรเชื้อสายเพื่อนความรักความเมตตาความสุขความสะดวกสบายการบริจาคความสำเร็จความสำเร็จปัจจัยความรู้สติปัญญาความสมดุลความฉลาดความชัดเจนความจริงการงานความเข้มแข็งความสงบสุขใน ผืนดินความปลอดภัยการคุ้มครองผู้ปกครองที่เที่ยงธรรมฝนตกหรืออาจหมายถึงพืชผลที่ดีเป็นต้น (โปรดดู Enemy | หน้าบทนำ xxvi)