แม่ค้าข้างถนน

ในความฝันหากคนขายของริมถนนขายเสื้อผ้าทำด้วยผ้าขนสัตว์หรือเครื่องประดับสีทองความฝันของคน ๆ นั้นบ่งบอกถึงประโยชน์ หากเขาขายสินค้าผ้าไหมในความฝันแสดงว่าเป็นอันตราย