แยก

การแตกกิ่งก้านของต้นไม้ในความฝันหมายความว่าสมาชิกในครอบครัวของคน ๆ หนึ่งจะต่อสู้กับเขา