สบู่

ในความฝันสบู่หมายถึงการล้างบาปปัดเป่าความทุกข์และความทุกข์ยากหรือชำระหนี้ให้ตัวเอง การเห็นหม้อต้มสบู่ในบ้านในความฝันหมายถึงการมาเยี่ยมของสัปเหร่อ สบู่ในความฝันยังเป็นตัวแทนของคนตลก การซักเสื้อด้วยสบู่ในความฝันหมายถึงการหายจากความเจ็บป่วยหรือกลับใจจากบาป สบู่ก้อนในความฝันยังหมายถึงการได้ยินเรื่องราวการเขียนเรื่องราวการนำเสนอเรื่องราวต่อหน้าผู้พิพากษาหรืออาจหมายถึงการล้างสิ่งสกปรก