การนอนไม่หลับ

(โรคนอนไม่หลับ) ในความฝันการนอนไม่หลับหมายถึงการสูญเสียผู้เป็นที่รักการเสียชีวิตของเด็กการแยกระหว่างคนรักหรือการทิ้งครอบครัวและการเดินทางไปต่างประเทศ