เสียบ

(โบรเชต์ | ตัวยึด | ยัน | เจาะ | พิน) ไม้เสียบในความฝันหมายถึงการตอบสนองความต้องการของคน ๆ หนึ่งตอบสนองเป้าหมายของคน ๆ หนึ่งคืนดีกับเพื่อนสองคนหรือขอร้องให้คนอื่นได้เปรียบเพื่อความสบายใจของเขาหรือพวกเขาเย็นชาหมายถึงเงิน ไม้เสียบในความฝันยังหมายถึงพ่อบ้านของบ้านหรือคนรับใช้ในบ้านที่จัดการธุรกิจสอนคนงานหลายคนในหน้าที่ศิลปะและสั่งการผลประโยชน์ต่างๆของนายจ้างของเขา