หัวโกน

หากผู้หญิงเห็นเธอโกนหัวในความฝันนั่นหมายถึงการหย่าร้างหรือการตายของสามี