สุขาภิบาล

(ขยะ | ปฏิเสธ | การกวาด) การสุขาภิบาลในความฝันหมายถึงผลกำไรสำหรับมืออาชีพคนกวาดถนนหรือคนเก็บขยะ หากคนยากจนเห็นว่าตัวเองมีส่วนร่วมในอาชีพดังกล่าวในความฝันนั่นหมายถึงการผ่อนคลายความยากลำบากและสร้างรายได้จากการจ้างงานใหม่ หากคนรวยเห็นว่าตัวเองบริหารธุรกิจดังกล่าวในความฝันนั่นหมายถึงผลกำไรความเป็นผู้นำเกียรติยศและได้รับความเคารพจากทุกคน (ดูขยะด้วย | กวาดพื้น | คนเก็บขยะ)