คนเลี้ยงผึ้ง

(Apiculturist | Apiarist) ในความฝันคนเลี้ยงผึ้งเป็นตัวแทนของการต่อสู้ความกล้าหาญการเดินไปตามถนนสั้น ๆ สวมหน้ากากหรืออาจหมายถึงความยากลำบาก (ดูรังผึ้งด้วย)