พรุน

(เชอร์รี่) ในความฝันลูกพรุนหรือเชอร์รี่เป็นตัวแทนของเงินง่าย ๆ ฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยความสุขความสุขและการเฉลิมฉลอง