กวี

(Charmer | Poet | Reciting) กวีที่ท่องโองการของเขาในความฝันหมายถึงชายที่นำความสงบสุขมาสู่จิตใจของผู้คนให้ความบันเทิงและขจัดความโกรธออกจากใจของพวกเขาหากมีการกล่าวถึงพระนามของพระเจ้าในบทกวีของเขา หากเขาไม่เอ่ยพระนามของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพในความฝันคำพูดของเขาอาจไม่มีมูลและเป็นเท็จ กวีในความฝันยังหมายถึงคนที่ปะติดปะต่อการสนทนาหรือผู้ที่แต่งคำพูดของเขาด้วยการโกหกหรือหลอกลวงผู้คนโดยให้คำแนะนำที่ไม่ดีแก่พวกเขากระตุ้นให้พวกเขาทำผิดและละเว้นจากสิ่งที่ถูกต้องหรือทำให้พวกเขาเข้าใจผิดด้วยการหลอกลวง คำ. โดยทั่วไปการเห็นกวีในความฝันหมายถึงการปรุงแต่งการโกหกการล่วงประเวณีการติดเหล้าความโลภหรือคนที่เขียนบทกวีเพื่อเงินและชื่อเสียง หากผู้ที่มองเห็นความฝันจดจำบทกวีที่มีถ้อยคำแห่งปัญญาหรือโองการที่สรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพหรือยกย่องผู้ส่งสารของพระองค์ว่าผู้ใดจะมีสันติสุขหรือถ้าใครกลายเป็นกวีที่ท่องบทกวีดังกล่าวในความฝันก็หมายความว่าเขาจะได้รับความรู้ , สถานะ, ให้เกียรติและรับคำแนะนำ. ในความฝันกวียังเป็นตัวแทนของคนยั่วยวนที่พูดอะไรบางอย่างและทำอย่างอื่น (ดูบทกวี | หมองู)