การเพาะปลูก

การได้เห็นที่ดินทำกินหรือปลูกไว้ในความฝันหมายถึงการหางานทำหรือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีเจตนาแอบแฝงหรือปฏิบัติหน้าที่โดยหวังว่าจะได้รับผลประโยชน์ในภายหลัง การปลูกในความฝันยังหมายความว่าภรรยาจะตั้งครรภ์ หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังปลูกในพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่พื้นที่อุดมสมบูรณ์ในความฝันนั่นหมายความว่าเขามีส่วนร่วมในการเล่นชู้ (ดูพืช | เมล็ดพืชด้วย)