ความฉลาด

(ความเฉียบแหลม | ความฉลาด | การเลือกปฏิบัติ | โหงวเฮ้ง | การพยากรณ์) หากพบว่าตัวเองมีความสามารถในการรับรู้เรื่องต่างๆด้วยความฉลาดหลักแหลมหรือแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ด้วยความเฉียบแหลมทางจิตใจที่ชัดเจนหรือแม้กระทั่งอธิบายอนาคตหรือพยากรณ์หรือรู้อะไร ซ่อนอยู่ในความฝันหมายความว่าเขาจะได้รับทุกสิ่งที่ดีและพระเจ้าผู้ทรงอำนาจจะปกป้องเขาเพื่อไม่ให้อันตรายหรือความชั่วร้ายจะสัมผัสเขา ความมั่นใจในความฝันยังแสดงถึงความดีและความรอด