การสั่นระรัว

(หัวใจ | เต้นแรง | สั่น) ในความฝันใจสั่นหมายถึงการละเลยบางสิ่งหรือละทิ้งมันไป หากใครเห็นว่าหัวใจของเขาเต้นแรงอย่างรวดเร็วในความฝันนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแผนการเดินทางของเขาหรือการปฏิเสธสัญญาการแต่งงานหรือการเลิกทะเลาะกัน