หมวกต่างประเทศ

(หมวก) การเห็นหมวกในความฝันหมายถึงการหายจากความเจ็บป่วยหรืออาจหมายถึงการทำให้บริสุทธิ์จากบาป หากพนักงานขายเสื้อผ้าไปเยี่ยมคนป่วยในความฝันนั่นหมายถึงความตาย (ดูหมวกด้วย)