การกดขี่

หากเห็นผู้คนกดขี่ซึ่งกันและกันในความฝันนั่นหมายความว่าทรราชหรือผู้ปกครองที่ไม่ยุติธรรมจะยึดดินแดนของพวกเขา การกดขี่ในความฝันยังตีความว่าเป็นแนวทางและคำแนะนำในความฝันถูกตีความว่าเป็นการกดขี่ (ดู Injustice | Terrorization)