สะระแหน่

(ธ ปท.) ในความฝันสะระแหน่หมายถึงการประกาศการตายของใครบางคน (ดู Marjoram ด้วย)