Martingale

(พิ ธ ) ในความฝันมาร์ติงเกลหมายถึงเหล็กดัดฟันสำหรับกระดูกซี่โครงหักการตั้งกระดูกครีมสำหรับอาการเจ็บหน้าอกการสนับสนุนที่ทำให้เกิดความกล้าหาญรู้สึกดีต่อตนเองหรือแกนกลางที่กระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจเกี่ยวกับความสำเร็จของตน Martingale ในความฝันอาจหมายถึงการยับยั้งชั่งใจตนเองหรือการควบคุมตนเอง