ต้นบัว

(ดอกบัว | ต้นพุทรา) ในความฝันต้นบัวหมายถึงเงินและผลกำไร การกินผลไม้ในความฝันหมายถึงการมีจิตวิญญาณที่ดีและฐานะทางศาสนาที่น่ายกย่องหรือถ้าใครมีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำก็หมายความว่าเขาจะบรรลุผล ในความฝันต้นบัวก็เป็นต้นไม้ที่มีเกียรติเช่นกัน สำหรับคนที่เคร่งศาสนาการเห็นต้นบัวในความฝันหมายถึงการเติบโตทางจิตวิญญาณและสำหรับผู้ปกครองนั้นหมายถึงการได้รับพลัง (ดูต้นพุทราด้วย)