แพ้การต่อสู้

(ความพ่ายแพ้ | ภาวะซึมเศร้า) การแพ้การต่อสู้ในความฝันหมายถึงความสุข การแพ้การต่อสู้ในความฝันอาจหมายถึงการเอาชนะศัตรูหากเข้ากันได้ มิฉะนั้นผู้ชนะการต่อสู้คือความฝันหมายถึงผู้แพ้ด้วยความตื่นตัว (ดูความพ่ายแพ้ด้วย)