กาต้มน้ำ

(หม้อไอน้ำ) การเห็นกาต้มน้ำในความฝันหมายถึงการนั่งอยู่บนที่นั่งแห่งเกียรติยศหรืออาจเป็นตัวแทนของการย่างสาธารณะ