ดูถูก

(การประจบประแจง | ความไม่ซื่อสัตย์) การดูถูกคนในความฝันหมายถึงการฆาตกรรม การดูถูกคนที่โง่เขลาในความฝันยังหมายถึงการสั่งให้พวกเขาทำตามวิถีแห่งความชอบธรรม การดูถูกพ่อแม่ในความฝันหมายถึงการฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้า (ดูดูถูกด้วย)