ศาลปกครอง

ในความฝันศาลไต่สวนเป็นหัวใจของปัญหาทั้งหมดหรือศูนย์กลางประสาทของความทุกข์ยากทางโลก (โปรดดูกระดานการได้ยินด้วย)