การแช่

(แช่ | สูงชัน) การดื่มผลไม้แห้งเป็นยาในความฝันหมายถึงการกินยาการใช้ยาเสน่ห์หรือการแสวงหาความรู้อ่านอัลกุรอานหรือเดินบนทางที่เที่ยงตรง