การมาถึง

(การกลับบ้าน) การกลับบ้านของนักเดินทางในความฝันหมายถึงความโล่งใจหลังจากหายจากอาการซึมเศร้าและความทุกข์ยากหรืออาจหมายถึงการหายจากความเจ็บป่วยหรือการฟื้นฐานที่มั่น หากใครพบว่าตัวเองรู้สึกหดหู่และรู้สึกรำคาญกับการมาถึงของนักเดินทางในความฝันความฝันของเขาอาจบ่งบอกว่าต้องขออะไรบางอย่างจากใครบางคนหรือต้องการคนอื่นหรือเผชิญหน้ากับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้