ความรุนแรง

(ความเข้มงวด | ความเคร่งขรึม | ความแข็งกร้าว | ความรุนแรง) ไม่เป็นที่พอใจแหลมคมขาดความยับยั้งชั่งใจและมีไหวพริบในความฝันหรือแสดงลักษณะที่แข็งกร้าวหรือมีหัวใจถูกปิดกั้นไม่ให้รับคำตักเตือนหรือท้าทายเมื่อพระวจนะของพระเจ้า การพูดในความฝันหมายถึงความภาคภูมิใจความหยิ่งและการหลงระเริงในการกระทำที่ผิดบาป