อ่าว

อ่าวเป็นตัวแทนของพรรคพวกหรือคนรอบข้างหรืออาจเป็นตัวแทนของประตูถ้าน้ำทะเลบ่งบอกในความฝัน หากระดับน้ำของอ่าวดังกล่าวสูงขึ้นในช่วงเวลาที่กระแสน้ำในทะเลต่ำในความฝันนั่นหมายถึงการกบฏในแผ่นดิน ข้อสรุปเดียวกันจะเกิดขึ้นเมื่อตรงข้ามเป็นจริง ในความฝันอ่าวยังเป็นตัวแทนของที่พักพิงและความปลอดภัยจากความหายนะ อ่าวในความฝันยังบ่งบอกถึงถนนสายกลางชายกลางคนทั่วไประดับความชอบธรรมหรือจิตวิญญาณที่สรุปได้จากระดับความสะดวกของเขาหรืออาจแสดงถึงความทุ่มเทอย่างจริงจัง