บรรลุเป้าหมาย

การบรรลุเป้าหมายในความฝันหมายถึงการเพิ่มพูนความรู้คำแนะนำบนเส้นทางของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพการหาเงินโดยชอบด้วยกฎหมายการแต่งงานหรือการร่ำรวย