ขลุ่ย

(พับ | เครื่องดนตรี) ในความฝันขลุ่ยเป็นตัวแทนข่าวดี การได้ยินเสียงขลุ่ยในความฝันหมายถึงการประกาศการตายของใครบางคน การเล่นฟลุตในความฝันหมายถึงการพัฒนาความเข้าใจที่ดีในสิ่งต่างๆ หากใครได้รับฟลุตในความฝันนั่นหมายถึงการแต่งตั้งให้เป็นงานระดับสูงการป้องกันจากการทดลองกลายเป็นคนเคร่งศาสนาและใช้ชีวิตแบบนักพรต (ดู Oboe ด้วย)