หนาวสั่น

ในความฝันอาการหนาวสั่นเป็นไข้หมายถึงผู้หญิงที่มีคุณภาพความเป็นผู้นำที่ให้บริการผู้คนและจากการมีส่วนร่วมของพวกเขาหรือโดยผ่านเธอคน ๆ หนึ่งจะได้รับเงิน สิ่งที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความหนาวเย็นเป็นไข้ในความฝันคือการแบ่งปันของเธอด้วยความตื่นตัว (ดูไข้ด้วย)