การสนับสนุนจากครอบครัว

(ค่าเลี้ยงดู | การบำรุงรักษา) เพื่อให้การสนับสนุนครอบครัวและญาติของตนในความฝันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองการคุ้มครองบุตรหลานและความห่วงใยต่อลูกหลาน ค่าใช้จ่ายใดก็ตามที่เราใช้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเขาในความฝันจะเป็นเงินที่เขาจะได้รับด้วยความตื่นตัว หากพบว่าตัวเองไม่เต็มใจให้การสนับสนุนครอบครัวหรือค่าเลี้ยงดูภรรยาของเขาในความฝันนั่นหมายถึงการเสแสร้งหรือว่าเขาใกล้จะตาย