ขนตา

หากใครเห็นว่าตัวเองกำลังดึงขนตาของใครบางคนในความฝันนั่นหมายความว่าเขาต้องการให้เขาทำตามลู่ทางแห่งนวัตกรรม (ดู Body ‘ด้วย)