คุ้มกัน

(ขบวน | ไกด์ | ผู้ช่วย) ในความฝันผู้คุ้มกันหมายถึงการเดินทางหรือช่างตัดผมช่างทำผมคนเก็บส่วนสิบตัวแทนผู้รวบรวมทูตหรือผู้ค้า