นักร้อง

ผู้ให้ความบันเทิงในความฝันหมายถึงคนที่อ้างว่าเป็นคนใจกว้างและสั่งให้ผู้อื่นเอื้ออาทรต่อผู้อื่น