ความเป็นปฏิปักษ์

(ความขัดแย้ง | ความไม่ลงรอยกัน | ความแตกแยก | ความอาฆาตแค้น) การแสดงความเป็นศัตรูกับบางคนในความฝันหมายถึงความปรารถนาที่จะอยู่ใน บริษัท ของเขาแสดงความเป็นมิตรจากนั้นเปิดเผยความลับของเขาหรือเปิดเผยความรู้สึกของเขา การเผชิญหน้ากับความเกลียดชังของใครบางคนในความฝันหมายถึงการเป็นมิตรกับเขาเพราะความเป็นศัตรูหมายถึงการเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ (โปรดดูศัตรู | การแตกหักของความสัมพันธ์)