ผลไม้อบแห้ง

ผลไม้สดในความฝันหมายถึงเงินที่ไม่คงอยู่ในขณะที่ผลไม้แห้งหมายถึงเงินที่จะคงอยู่ (ดูผลไม้ด้วย)